top of page

Gestalten

 

Soms heel duidelijk vormgegeven, dan weer sterk geabstraheerd, of hooguit alleen een schaduw of contour. Een compleet gezicht is zelden te zien.

De positie van de figuur geeft stemming en emotie weer. Door het aanbrengen van slechts een simpele lijn wordt het evident dat hier een mannen- of vrouwengestalte is neergezet.

bottom of page