top of page
Joke2.jpg

“Schilderen is voor mij het creëren van een eigen werkelijkheid op het doek. Een vorm van uiten waarbij de geest geheel vrij is. Zonder vooropgezet doel en al schilderend krijgt ieder doek een eigen identiteit. Karakteristiek voor het werk is, dat er veel ruimte gelaten wordt voor een eigen uitleg. Rust en dynamiek versterken elkaar in combinatie met treffend kleurgebruik. ”

Techniek

Afhankelijk van de stemming van de kunstenaar wordt met olie- of acrylverf gewerkt. De meeste schilderijen komen echter met olieverf tot stand. Hier kan namelijk in dunne, transparante lagen worden gewerkt. De wisselwerking tussen donker en (extreem) licht is hier verantwoordelijk voor een gevoelige weergave.

Daar tegenover staat het gebruik van acrylverf, waarbij zogenoemde gel-mediums – zoals bijvoorbeeld zand of marmerpoeder – door de verf kunnen worden gemengd om aldus specifieke structuren te verkrijgen. Hiermee kunnen ook uiteenlopende soorten vulmiddelen worden aangebracht, zoals bijvoorbeeld marmerpoeder of zand.
Op sommige plaatsen wordt dit ‘dik’ aangebracht, op andere plekken wordt het doek niet of nauwelijks aangeraakt. Hierdoor is het reliëf vaak bepalend voor de sfeer van het schilderij.

Gestalten

 

Soms heel duidelijk vormgegeven, dan weer sterk geabstraheerd, of hooguit alleen een schaduw of contour. Een compleet gezicht is zelden te zien. De positie van de figuur geeft stemming en emotie weer. Door het aanbrengen van slechts een simpele lijn wordt het evident dat hier een mannen- of vrouwengestalte is neergezet.

Abstracten

 

Deze schilderijen zijn niet onder een noemer te samen te vatten; de gekozen stijl is wisselend en aan stemmingen onderhevig. De compositie bestaat vaak uit een variatie van snelheid en kracht. Ook de keuze van olie of acryl is sfeerbepalend.

Landschappen

 

Deze schilderijen laten duidelijk zien dat de kunstenaar geïnspireerd wordt door het Griekse eiland waar ze woont. Zon, zee, een dominant landschap en warmte, worden ‘voelbaar’.

Portretten

 

De gezichten zijn nooit naar een model geschilderd, maar aan de fantasie ontsproten. Vaak ontstaan deze als een verwerking van (heftige) emoties of nostalgische overpeinzingen.

bottom of page